ساسان گالری
در حال بارگذاری

از مجموعه ایران باستان

در این اثر توجه به موضوع و اطلاعات زیاد، پیچیدگی ظاهری زیادی به وجود آورده است.

هنرمند با استفاده از نقوش دوران باستان توانست جهان اساطیری را در طرح جدیدی از هنر، دوباره سازی کند و آن را به نمایش بگذارد .

بنابراین از مفرغ های عیلامی برای دوباره سازی دنیای کهن استفاده می کند .

در این نقاشی، جریان سیال رنگ در بخش انتزاع دارای کیفیتی بصری است . این نقاشی در کنار انتزاع و پیچیدگی شکل، دارای ابهام و ایهام بسیار است .

کنتراست توسط مناطق خاصی به تقویت ظاهری اثر کمک می کند و یک ترکیب بندی قوی ایجاد می شود و از طرفی منطقه کانونی اثر، با جزییات دقیق توجه بینندگان را به خود جلب می کند .

جزیات در رنگهای گرم و آتشین به اثر قدرت می بخشد و جو اثیری این نقاشی، چشم را به سمت قسمت کانونی می کشاند. زیرا این قسمت شامل رنگهای قویتری است .تابلو نقاشی آبرنگ اثر تکامل

سایز نقاشی: 53 × 34 سانتی متر

سال خلق اثر : 2019

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

نقاشی انتزاعی اثر تکامل

قسمتهایی از اثر، جزییات محو تری دارد که از فاصله نزدیک تر قابل مشاهده است و این امر باعث کشش و بازرسی دقیق تر بیننده می شود زیرا کاهش کنتراست باعث میشود آنها از فاصله کمتر آشکار شوند .

اثر تکامل از مجموعه ایران باستان، بطور کلی دارای بافت های پیچیده ای است که باعث پیچیدگی ظاهری نقاشی در نگاه اول می شود.