ساسان گالری
در حال بارگذاری

از مجموعه ایران باستان

این اثر از مفرغ های عیلامی برداشت شده است. این مفرغ ها با اشکال متنوعی طراحی می شوند . این اثر حاوی اندام های بدن حیوان و سر شبیه به انسان است. لیکن در کلیت پیکره ای نیمه انتزاعی از مجسمه را نشان می دهد .

این اثر ممکن است از قهرمان مشهور بین النهرین الهام گرفته شده باشد. مرد نیرومند و نگه دارنده گله ها و مغلوب کننده دیو ها که گیلگمش نام دارد .

اثر انسان یک قدرت ماوراء الطبیعه را به نمایش می گذارد. موجودی خیالی که هم دارای بال است و هم جزو چهار پایان است .

بافتهای ایجاد شده در پس زمینه با طرح اصلی پیوند خورده و به این صورت یک ترکیب بندی یکپارچه در تمام اثر مشهود است .تابلو نقاشی آبرنگ اثر انسان

سایز نقاشی: 75 × 50 سانتی متر

سال خلق اثر : 2019

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

نقاشی انتزاعی اثر انسان

رنگ ها به صورتی انتخاب شده اند که قدمت و کهنگی اثر را بیشتر نشان می دهد. در نقاط مشخص با رنگ های تیره از یکنواختی رنگ های سرد کاسته شده و هیجان بیشتری در اثر ایجاد کرده است.

به طور کلی این نقاشی نماینده هنر باستان است که هنر کهن را به زیباترین روش روایت می کند .