تابلو نقاشی آبرنگ اثر عبادت

تابلو نقاشی آبرنگ اثر عبادت

تابلو نقاشی آبرنگ اثر عبادت: مذهب به قدرت آسمان تکیه دارد و درخت جاویدان مرکز قدرت زمین است .

سایز نقاشی: 36 × 50 سانتی متر

سال خلق اثر : 2016

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

از مجموعه درخت جاویدان

باور های مردم اغلب مبتنی بر نشانه ها و اسطوره ها شکل میگیرد که بر زندگی اجتماعی آنها تاثیر گذاشته است .زیرا نماد ها و اسطوره ها تداعی گر اندیشه های درونی آن ها بوده و مفهوم خاصی را در بر میگیرد .

نماد پردازی با نیاز های سرشت انسان سازگار شده،  زیرا طبیعت منحصرا عقلی نیست و به مبنای حسی نیازمند است، تا از آن به مدارج بالا تر برسد.

در طی گذشت زمان نیاز های زیستی به نیاز های معنوی و اعتقادات بدل گشته است .

نماد تجلی خداست و در حکم تبلور آن است و از ژرفای جان انسان بر میخیزد و او را به جهش برای رسیدن به آرامش وا میدارد .

عبادت در حیات فردی و اجتماعی هر انسانی وجود دارد و از این طریق جان و روحش را در معرض انرژی کائنات قرار می دهد .

عبادت در لایه های فرهنگ عمومی نفوذ دارد و به مجموعه ای از ذهنیت ها و عینیت ها در رفتار های مردم شکل می دهد .

در نگاهی وسیع هر عملی در هر عرصه ای که با انگیزه و عشق تحقیق پذیرد عبادت محسوب میشود .

اثر عبادت ، اهداف زندگی انسان را در راستای مسیر قلب او تفسیر می کند و رابطه آرام انسان زمینی با کائنات و حرکت به سمت تعالی روح را به تصویر می کشد .

نقاشی انتزاعی آبرنگ اثر عبادت

در اثر عبادت شعاع نور از لا به لای درخت جاویدان به زمین می تابد و تمام بیماری ها و آشفتگی ها را از بین می برد و تمام هدف ، چگونه زندگی کردن برای نزدیک شدن به آرامش روح است .

در این آلبوم