تابلو نقاشی آبرنگ اثر آرزو

تابلو نقاشی آبرنگ اثر آرزو از مجموعه فضای تهی

سایز نقاشی: 19 × 28 سانتی متر

سال خلق اثر : 2020

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

در این آلبوم