تابلو نقاشی آبرنگ اثر آبشار

تابلو نقاشی آبرنگ اثر آبشار از مجموعه فضای تهی

سایز نقاشی: 20 × 28 سانتی متر

سال خلق اثر : 2019

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

در این آلبوم