تابلو نقاشی آبرنگ اثر آتشفشان

تابلو نقاشی آبرنگ اثر آتشفشان از مجموعه فضای تهی

سایز نقاشی: 35 × 35 سانتی متر

سال خلق اثر : 2019

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

در این آلبوم