تابلو نقاشی آبرنگ اثر زمان

تابلو نقاشی آبرنگ اثر زمان

تابلو نقاشی آبرنگ اثر زمان : فاصله زمانی سنت و هنر مدرن، تلاش که برای واقعی به نظر رسیدن نیست

سایز نقاشی: 36 × 50 سانتی متر

سال خلق اثر : 2017

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

از مجموعه توهم و خیال

این اثر عمدا شبیه به هیچ چیز نیست و صرفا مبتنی بر تخیل است و کاملا یک احساس شهودی است . بیننده آرایه ای از الگو های رنگارنگ می بیند و این باعث می شود ذهن باز و پرسشگر بیننده دچار کنجکاوی شود. بیننده وارد نقاشی می شود تا ببیند این قطعه او را به کجا می برد.

این نقاشی حاوی حالات درونی هنرمند و حاصل حالت ها و رفتار او به هنگام نقاشی کردن است.

این اثر به شما آزادی می دهد تا در آن کاوش کنید و معنای خاص خود را به قطعه اختصاص دهید و این روند کاملا شخصی است و تجربه هر بیننده متفاوت است.

بیننده رنگ های روشن، انرژی خالص و جریان کیهانی را می بیند که نمی توان آن را با کلمات توضیح داد. زیرا تاثیر آن بر افراد بسیار شخصی است.

این اثر با استفاده از رنگ های دلپذیر با ماهیت معنوی به کاوش عمیق عواطف انسانی و اسرار مختلف زندگی و هستی می پردازد.

نقاشی انتزاعی اثر زمان

حیات و جریان داشتن در این نقاشی که به وسیله خطوط و رنگ های ایجاد شده چشم بیننده را به تمام قسمت های مختلف هدایت می کند و ترکیبی است از ذهن، روح و بدن به همراه خلاقیت و ترکیب بندی بی نقص که با تخیل به فرآسوی زمان ها حرکت می کند.

در این آلبوم