تابلو نقاشی آبرنگ اثر آغاز

تابلو نقاشی آبرنگ اثر آغاز

تابلو نقاشی آبرنگ اثر آغاز : گواه بر حسرت از روزگاری است که زمین و آسمان سخت به هم نزدیک بوده اند .

سایز نقاشی: 50 × 75 سانتی متر

سال خلق اثر : 2017

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

از مجموعه درخت جاویدان

از نظر انسان باستان تمام طبیعت مملو از معناست . در آسمان خورشید و ماه منبع حرارت و نور، و در زمین، درختی دنیایی بود که سر چشمه تمام گیاهان بود.

این درخت در فضای بیکرانه ابدیت روییده و بالیده است . درخت افسانه ای هزار گل که نشان برکت است و قدرت شفا بخشی دارد .

نمود ماندگار جاودانگی و بیکرانگی زندگی است و انسان باستان در دوران کهن از این نماد بهره می گرفت تا نیرو های آسمانی را به خدمت بگیرد تا بهتر زیستن خود را به ارمغان آورد .

شاخه های پر گل و برگ درخت نشان دهنده رستنی های گوناگون است که علاوه بر شکوه و زیبایی، قابل احترام نیز هستند و مانند بذر بهارانه همه مردم را اطعام می کنند .

همیشه بین انسان و طبیعت پیوندی مستحکم برقرار بوده و در عرفان کهن و فرهنگ های گوناگون درخت از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است.

نقاشی انتزاعی آغاز

اثر آغاز با شاخه های سر به فلک کشیده اش در حقیقت رابطی میان زمین و آسمان است و آغاز مفهوم باروری و رویش، که به واسطه برکت ایجاد شده است .

این درخت زیبا با میوه های عجیب و رنگهای محصور کننده اش دنیا را اطعام میکند، همانطور که آسمان و زمین همه چیز را اطعام میکنند و از تمامی دنیا نگهداری می کنند .

در این آلبوم