تابلو نقاشی آبرنگ اثر بقا

تابلو نقاشی آبرنگ اثر بقا

نقاشی انتزاعی آبرنگ اثر بقا : آبی عمیق و وهم انگیز شاخ و برگ ها، به شکل غیر واقعی در تجسم نیرو های درخت جاویدان

سایز نقاشی: 52 × 71 سانتی متر

سال خلق اثر : 2017

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

از مجموعه درخت جاویدان

آبی عمیق و وهم انگیز شاخ و برگ ها، به شکل غیر واقعی در تجسم نیرو های درخت جاویدان
زیستن و ماندن در جهان و علاقه به جاودانگی با حیات بشر عجین شده است، لذا کمتر کسی را می توان یافت که به این مسئله نیاندیشد.
یکی از امیال قوی در وجود انسان، میل به جاودانگی است و درخت، راز آفرینش هستی و نماد زندگی است و گذشتگان برای بیان راز هستی و ارتباط آن با انسان زمینی، از عنصر رویش و باروری در درخت زندگی استفاده کرده اند.
شادابی درخت زندگی ضامن تداوم زندگی در گیتی است و ستون و رکن آفرینش محسوب می شود.
در باور ایرانیان، درخت زندگی دارای هفت شاخه است که اشاره به هفت سیاره مقدس یا هفت ملتی دارد که بر آنها فرمانروایی می کرده اند و هر یک از آنها بر عصری از دوران تاریخ ایران باستان منطبق است.

نقاشی انتزاعی اثر بقا

درخت نمادی از گیتی و هفت شاخه آن نشان از هفت دوره آینده جهان بوده است.
اثر بقا از مجموعه درخت جاویدان نماینده باورها و نگرش مردمان نسبت به جهان هستی است که آن را با اشکال و نشانه های خاص به نمایش می گذارد و بیان می کند.

در این آلبوم