تابلو نقاشی آبرنگ اثر طوفان

تابلو نقاشی آبرنگ اثر طوفان

تابلو نقاشی آبرنگ اثر طوفان : بارش ایده های خلاقانه بدون دخالت بیرونی

سایز نقاشی: 29 × 44 سانتی متر

سال خلق اثر : 2017

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

از مجموعه توهم و خیال

این اثر از یک زبان بصری که از شکل، فرم، رنگ و خط تشکیل شده برای ایجاد یک ترکیب بندی قوی و بازنمایی واقعیت ذهنی هنرمند استفاده کرده است.

در حقیقت تمرکز این اثر روی روحیه بصری و شخصیت نقاش است و قصد دارد از طریق ترکیب بندی جلوه و احساسی خاص به بیننده القا کند. بنابراین اثر روان شناختی قدرتمندی دارد زیرا تاثیرات عاطفی قابل توجهی بر بیننده می گذارد و مغز انسان را از سلطه واقعیت آزاد می کند.

احساسات مستقل خارج از واقعیت کنونی ایده اثر طوفان برای نمایش ناخوداگاه ذهن نقاش است و می توان گفت ساختار شکنی را به طرز ماهرانه ای انجام داده است و با تصاویر انتزاعی هندسی پر تحرک و رنگی به نظر می رسد و چشم ها و احساسات را خیره می کند.

نقاشی انتزاعی اثر طوفان

او با شهود و گوش دادن به ضمیر ناخوداگاهش نقاشی می کند و هر لحظه در حال کشف دنیای جدیدی است که منجر به خلق یک اثر بیرونی می شود. پیچیدگی و کد گذاری پیام در کارهای او جذاب است، او بدون مرز و بدون هیچ محدودیتی خلاقیتش را با دنیا به اشتراک می گذارد.

در این آلبوم