تابلو نقاشی آبرنگ اثر سیمرغ

تابلو نقاشی آبرنگ اثر سیمرغ

تابلو نقاشی آبرنگ اثر سیمرغ از مجموعه درخت جاویدان : سیمرغ اوستایی دارای تقدس است. این مرغ افسانه ای نماد کیهانی و منبع باروری است و یک زندگی شاد و جاودانه روی درخت زندگی دارد.

simorgh
simorgh-p
simorgh-c

سایز نقاشی: 75 × 50 سانتی متر

سال خلق اثر : 2019

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

اثر سیمرغ از مجموعه درخت جاویدان

سیمرغ اوستایی دارای تقدس است. این مرغ افسانه ای نماد کیهانی و منبع باروری است و یک زندگی شاد و جاودانه روی درخت زندگی دارد.

نماد جان و روح آدمی است که پس از رسیدن به کمال به تکامل می رسد.

آشیان سیمرغ در البرز، کوه اسطوره ای و در آثار زرتشتی بر فراز درخت شگفت انگیز گئوکرن یا درختی است که در میانه دریای فراخکرت قرار دارد و در بر دارنده بذر همه رستنی ها ست.

هر گاه سیمرغ از درخت بر می خیزد هزار شاخه از درخت می روید و هر گاه بر درخت می نشیند، هزار شاخه می شکند و با پراکنده شدن بذر گیاهان مختلف، جهان هستی می یابد.

اثر سیمرغ از مجموعه درخت جاویدان نماد امنیت است. امنیتی که توسط سیمرغ به درخت جاویدان هدیه داده شده است.

نقاشی انتزاعی آبرنگ اثر سیمرغ

در این اثر تصویری از دو سیمرغ که در رقص با هم پیوند خورده اند  را نشان می دهد و بالهایشان که در پیچ و تاب با هم خبر از یکی شدن می دهد.

در این آلبوم