تابلو نقاشی آبرنگ اثر حریر

تابلو نقاشی آبرنگ اثر حریر از مجموعه فضای تهی

سایز نقاشی: 28 × 19 سانتی متر

سال خلق اثر : 2020

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

در این آلبوم