تابلو نقاشی آبرنگ اثر سکوت

تابلو نقاشی آبرنگ اثر سکوت از مجموعه فضای تهی

سایز نقاشی: 29 × 22 سانتی متر

سال خلق اثر : 2020

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

در این آلبوم