تابلو نقاشی آبرنگ اثر فریاد

تابلو نقاشی آبرنگ اثر فریاد از مجموعه فضای تهی

سایز نقاشی: 27 × 19 سانتی متر

سال خلق اثر : 2020

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

در این آلبوم