تابلو نقاشی آبرنگ اثر رز

تابلو نقاشی آبرنگ اثر رز

تابلو نقاشی آبرنگ اثر رز : عشق و دوست داشتن

سایز نقاشی: 22 × 14 سانتی متر

سال خلق اثر : 2018

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

از مجموعه توهم و خیال

عشق و دوست داشتن

این اثر یک بیان شهودی است که یک گل رز را تداعی می کند و به نظر می رسد که زبان بصری برای برانگیختن احساسات در این نقاشی از طرف خالق اثر روایت شده است

این نقاشی به نوعی دارای نظام مندی ترکیب و تناسب و تعادل است و رنگ در سراسر اثر حس می شود. بیننده در این اثر احساس درد و عشق را همزمان ممکن است تجربه کند.

این نقاشی به نوعی دارای پیچیدگی انتزاع، مانند: بافت، رنگ و فرم است و احساسات غوطه ور شده نقاش در هنگام ثبت این اثر را بیان می کند.

در اثر رز، قرمز ظاهرا بیش از سایر رنگ ها به احساسات درونی و هیجانات بیننده دامن می زند و بسیار محرک است. گویا روح و روان آدمی را به جنبشی شورآفرین وا می دارد و برای جلوه دادن حقیقت وجودی نقاش خلق شده است.

نقاشی انتزاعی اثر رز

می توان گفت جدا از میل شدید به خلق، هیچ طرح یا برنامه خاصی برای به تصویر کشیدن طرح نهایی وجود ندارد.

الگو های تصادفی بدون برنامه، یک اثر بدیع و جذاب با بازی رنگ ها را خلق کرده است که بیننده را به درون جذب می کند و بسیار رمزآلود است. تصویری که ممکن است تسکین دهنده و یا گاهی پر جنب و جوش باشد.

در این آلبوم