تابلو نقاشی آبرنگ اثر حسرت

تابلو نقاشی آبرنگ اثر حسرت

نقاشی انتزاعی آبرنگ اثر حسرت : درخت جاویدان آیینه تمام نمای انسان و ژرف ترین خواسته های اوست.

سایز نقاشی: 50 × 75 سانتی متر

سال خلق اثر : 2017

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

از مجموعه درخت جاویدان

درخت جاویدان آیینه تمام نمای انسان و ژرف ترین خواسته های اوست.
این درخت ارتباط عالم زمینی با جهان ملکوتی است. سمبلی که ریشه های آن جهان زیرین و شاخه های آن جهان ملکوتی را به یکدیگر متصل می کند.
برگهایش خاصیت درمان بخشی آلام بشری را داشته و گواه بر تبعید انسان و حسرت او از روزگاری است که پیوند های مستحکم بین زمین و آسمان برقرار بوده است.
درختان از دوران ما قبل تاریخ منبع الهام ساکنان زمین بوده اند و به عنوان نوعی نماد از تولد، زندگی و مرگ به شمار رفته اند.
در بین النهرین درخت زندگی ترکیبی است از رستنی های گوناگون که به علت عمر طولانی و زیبایی و سودمندی مقدس شمرده می شود.

نقاشی انتزاعی اثر حسرت

اثر حسرت از مجموعه درخت جاویدان، اغراق در وجود شمع روی درخت جاویدان می کند تا حسرت و خواسته های انسان را بیشتر نشان دهد و درخواست او برای بازگشت به بهشت برین را فریاد می زند.

در این آلبوم