تابلو نقاشی آبرنگ اثر غرور

تابلو نقاشی آبرنگ اثر غرور

تابلو نقاشی آبرنگ اثر غرور از مجموعه درخت جاویدان : محافظان اسطوره ای درخت مقدس منشاء حیات و زندگی به شمار می آید .

ghoror
ghoror-p
ghoror-c

سایز نقاشی: 48 × 48 سانتی متر

سال خلق اثر : 2016

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

از مجموعه درخت جاویدان

تابلو نقاشی آبرنگ اثر غرور از مجموعه درخت جاویدان : محافظان اسطوره ای درخت مقدس منشاء حیات و زندگی به شمار می آید .

طاووس به واسطه پر های زیبایش معروف است. هنر نماد شهرت و پادشاهی است و نگهبان درخت مقدس قلمداد می شده است و نشانه برکت و باروری در مقابل قحطی و خشکی است .

این اسطوره ها تجلی دهنده معانی و قواعدی است که بوسیله سنت دارای نیروی مرموز پنهانی بوده و سراسر یک تمدن را تحت تاثیر قرار می دادند .

جایگاه برخی ارزشهای کهن ایران، تجلی دهنده بسیاری از معانی تاثیر گذار در روند شکل گیری اسطوره های باستانی همچون درخت جاویدان است .

اثر غرور، طاووسی را به تصویر کشیده که بر شاخه های درخت زندگی نشسته و با وقار به جاودانگی درخت مقدس می نگرد. این تابلو از طیف هایی از رنگ های خنثی و آبی تشکیل شده که رنگ های زرد و صورتی زینت بخش اثر شده است .

این اثر چشم اندازی است میان واقعیت و تخیل که ذهنیت را به عینیت تبدیل می کند و از منظر شخصیت منحصر به فرد نقاش، هدف خود را اعلام می کند .

تفسیر طاووس به عنوان پادشاهی که در قلمرو خود حکم فرمایی میکند، به این معناست که شما میتوانید غرور این پادشاه را در فراسوی کشف خوشبختی ببینید .

نقاشی انتزاعی آبرنگ اثر غرور از مجموعه درخت جاویدان

ترکیب بندی زیبای شناسانه ای که در این اثر خلق شده با توجه به نقاط طلایی کادر در نظر نظر گرفته شده و در نگاه اول توجه به تقسیم بندی طلایی کادر متمرکز میشود که طاووس در آنجا بر پهنه درخت کیهانی زندگی می کند .

در این آلبوم