تابلو نقاشی آبرنگ اثر رسوخ

تابلو نقاشی آبرنگ اثر رسوخ

نقاشی انتزاعی آبرنگ اثر رسوخ در رابطه میان آسمان و زمین، عمیق ترین قدرت را دارد.

سایز نقاشی: 50 × 75 سانتی متر

سال خلق اثر : 2017

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

از مجموعه درخت جاویدان

در نظام تصورات انسان از عالم هستی، درخت جاویدان در میان نمادهای مقدس، سرافرازترین قامت اساطیری است و رکن و پایه هستی و ارتباط میان زمین و آسمان و ستون گیتی تلقی می شود.
نماد تولد، بالندگی، مرگ و رستاخیز است. درخت به مثابه آیینه تمام نمای انسان و ژرف ترین خواسته های اوست که در شاخه های بی شمار گسترش می یابد.
این درخت نمادی است که وضعیت دوره ای تغییرات آسمانی را نشان می دهد. به خصوص برگ ها نشان مرگ و بازیابی هستند و هر سال برهنه از برگ می شوند و دوباره مرگ را بر می پوشند.
باور در انسان، او را به جایگاهی می رساند که خواسته هایش را با ایمان بیشتری دنبال کند.
اثر رسوخ از مجموعه درخت جاویدان، نشان دهنده ارتباطی معنوی است که بین زمین و آسمان ایجاد شده تا باور قلبی انسان را به سمت حقیقت هدایت کند.

نقاشی انتزاعی اثر رسوخ

درخت زندگی با گستراندن ریشه هایش در زمین و شاخ و برگش در آسمان، همچون پیچیدگی هستی و آفرینش، به روایت زندگی می پردازد. (معمای آفرینش و هستی و مرگ)
در این اثر، درخت جاویدان با رنگ خیال انگیز آبی در فضای بی کران هستی و با تامل در معنای بودن، جهان آفرینش را به تصویر می کشد.

در این آلبوم