تابلو نقاشی آبرنگ اثر سراب

تابلو نقاشی آبرنگ اثر سراب از مجموعه آفرینش

بازتاب حس ناب حقیقتی که در پس دنیا گم گشته...

سایز نقاشی: 56 × 76 سانتی متر

سال خلق اثر : 2021

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

از مجموعه آفرینش

همه دنیا سراب است و هنرمند به جستجوی حقیقت راهی آینده است. مقصدی که در گذشته گم شده است. هنرمند با خلق این اثر گویا فریاد می زند:

در قفس باز است، زمان پرواز است ...
اثر سراب از دنیایی سخن می گوید که حقیقی نیست و چه بیهوده و شتابان در آن به دنبال آرامش هستیم. مانند کسی که در کویر در پی آب است و ...

تصویر و تفکر ما از واقعیت این جهان چیست؟ ایا یک حقیقت است یا یک تفکر باطل است؟

انفجار الهامات درون، تصویری خلق کرده تا بدین وسیله هنرمند با آزادسازی افکار ناخودآگاه خود، این احساس سراب گونه دنیایی را به تصویر کشد.

در این اثر، رنگ آبی سحر انگیز به فضا عمق بخشیده و اشکال و خطوط به صورت عمودی یک ترکیب بندی مدرن را خلق کرده است.

در کنار رنگ آبی، بکارگیری لکه های رنگ نارنجی کیفیت اثر را ارتقا داده و باعث ایجاد هیجانات درونی شده و پویایی را در این قطعه جاری ساخته است.

نقاشی انتزاعی اثر سراب

این قطعه حاوی حالات درونی هنرمند است و احساس گمگشتگی را، در هنگام خلق این اثر منحصر به فرد، به بیننده منتقل می کند.

در این آلبوم