تابلو نقاشی آبرنگ اثر بلوغ

تابلو نقاشی آبرنگ اثر حریر از مجموعه فضای تهی

سایز نقاشی: 20 × 28 سانتی متر

سال خلق اثر : 2020

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

در این آلبوم