تابلو نقاشی آبرنگ اثر شهود

تابلو نقاشی آبرنگ اثر شهود از مجموعه فضای تهی

سایز نقاشی: 29 × 22 سانتی متر

سال خلق اثر : 2020

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

در این آلبوم