تابلو نقاشی آبرنگ اثر شهود

تابلو نقاشی آبرنگ اثر شهود از مجموعه فضای تهی

سایز نقاشی: 28 × 20 سانتی متر

سال خلق اثر : 2020

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

در این آلبوم