تابلو نقاشی آبرنگ اثر خیال

تابلو نقاشی آبرنگ اثر خیال

نقاشی انتزاعی آبرنگ اثر خیال : تصور از زندگی جاویدان در عمق روح و احساس

سایز نقاشی: 52 × 71 سانتی متر

سال خلق اثر : 2017

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

از مجموعه درخت جاویدان

درختی غول پیکر که نوک آن تمام سقف آسمان را پوشانده است و ریشه هایش در سراسر زمین روییده است.
شاخه ها و برگ هایش در کل پهنه جهان گسترده شده و خورشید و ماه و ستارگان در میان شاخ و برگ ها همچون میوه های تابناک می درخشد.
خیال بهشت که اندیشه ای بنیادی در تمدن ایران است و اعتقاد به وجود درخت خیر و شر و درخت مقدس یاد آور اسطوره های ایران است.
اعتقاد به بهشت ازلی و فردوس برین اندیشه ای بنیادی و اصیل در تمدن ایرانی است و بازتاب این تفکر در درخت زندگی خود نمایی می کند.

نقاشی انتزاعی خیال

درخت زندگی سمبلی از شادی و تداوم است. سمبلی که ریشه های آن جهان زیرین را و شاخه های آن جهان ملکوتی را به یکدیگر وصل می کند.
اثر خیال از مجموعه درخت جاویدان سمبلی از نور ملکوتی است. نوری که متجلی خرد ایزدی است و نماد حقیقت.

در این آلبوم