تابلو نقاشی آبرنگ اثر اسب

تابلو نقاشی آبرنگ اثر اسب

تابلو نقاشی آبرنگ اثر اسب : آناهیتا ایزد بانوی آبها سوار بر اسب، گردونه خورشید را هدایت میکند .

سایز نقاشی: 60 × 40 سانتی متر

سال خلق اثر : 2019

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

از مجموعه ایران باستان

یکی از عناصر مهم در اسطوره ها، فقدان حد و مرز های مشخص میان انسان و حیوانات است و از این میان اسب از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

اسب موجود تنومند، نجیب و وفادار است که بسیار مغرور و سر سخت است که در ساختار و شمایل یک نماد ظاهر می شود و قسمتی از واقعیت را نشان می دهد .

در اسطوره های کهن، اسب مقامی شامخ دارد و نماد خورشید بوده و گردونه او را می کشید و برای خدایان خورشید، قربانی می شده و با توجه به اسطوره های آفرینش، اسب به مفهوم هستی و یکی از مظاهر تجلی و ظهور عالم امکان است .

مردم باستان برای تداوم گردش خورشید و آسمان، اسب را در پیش گاه خدا برای خورشید قربانی می کردند. اسب با بال موج دار نشان خورشید است .

در این اثر، اسب به صورت یک اسطوره از دنیای کهن مورد استفاده قرار گرفته است و با رنگهای آبی و خنثی حس کهنگی برنز بر بدنه خود بیشتر نشان می دهد .

بافت های ایجاد شده در پس زمینه، وارد طرح اصلی شده و اینگونه یک طرح یکپارچه را ایجاد کرده است .

نقاشی انتزاعی اثر اسب

در این نقاشی از اسب به عنوان یک حیوان مطیع انسان، که دارای زینی بر پشت است استفاده شده و با قراردادن بال و شاخ برای او، او را حیوانی اساطیری معرفی می کند .

به طور کلی پس زمینه انتزاعی و شکل گرایی، فضایی جدید بین هنر کهن و هنر مدرن خلق کرده است .

در این آلبوم