تابلو نقاشی آبرنگ اثر شادی

تابلو نقاشی آبرنگ اثر شادی

تابلو نقاشی آبرنگ اثر شادی : برانگیختن احساسات عمیق شادی و خوشحالی با استفاده از رمز گشایی خطوط و رنگ ها

سایز نقاشی: 22 × 32 سانتی متر

سال خلق اثر : 2017

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

از مجموعه توهم و خیال

این اثر بیان منحصر به فرد نقاش برای انتخاب مسیر بی انتهای رنگ های شگفت انگیز است و او توانسته در این اثر با ایجاد خلاقیت تمامیت شخصی اش را به نمایش بگذارد.

نقاش با به کارگیری لکه های رنگی احساس و حالت درونی اش را منتقل می کند تا کیفیت احساسی را پدیدار کند.

استفاده جسورانه و اغراق از رنگ های شدید مشخصه این اثر است و به نوعی رقص دست و ذهن نقاش است.

این اثر باعث حس کنجکاوی بیننده می شود و توانایی و تخیل منحصر به فرد نقاش را به تصویر می کشد، و در نهایت بیننده به قلمرو بی حد و حصر نقاش پا گذاشته تا با ذهن او دنیا را ببیند.

در اثر شادی تمایل هنرمند را برای ایجاد یک زبان هنری جدید خواهیم یافت. حواس او در هم آمیخته و یکی شده و شاید موسیقی که به آن گوش فرا داده به شکل و رنگ تبدیل شده است.

نقاشی انتزاعی اثر شادی

در واقع می توان گفت این اثر بازتابی از هدف هنرمند است که برای درگیر کردن ذهن و کاوش عواطف بیننده خلق کرده است.

در این اثر چالش برانگیز لزوما تصاویر قابل تشخیص نیستند و هنرمند با استفاده از عناصر بصری و اصول هنری این ترکیب بندی را روایت کرده است.

در این آلبوم