تابلو نقاشی آبرنگ اثر نگاه

تابلو نقاشی آبرنگ اثر نگاه

نقاشی انتزاعی آبرنگ اثر نگاه : نماد فراوانی است و میوه آن باعث حیات جاویدان می شود.

سایز نقاشی: 50 × 75 سانتی متر

سال خلق اثر : 2017

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

از مجموعه درخت جاویدان

نماد فراوانی است و میوه آن باعث حیات جاویدان می شود.
تمام بذرها در درخت زندگی وجود دارد و این درخت نماد فراوانی و برکت است که میوه هایش ابدیت و بی مرگی را به ارمغان می آورد.
درخت زندگی حاصل دانه ها و میوه ها است و جوهره درخت را در بر دارند، که نمادی نیرومند از ابدیت است و میوه این درخت جاودانگی را اعطا می کند.
شاید رمز گشایی درخت به ما می آموزد درخت همان شناخت اسرار آفرینش و آگاهی کیهانی است و میوه اش علم و حکمت است.
اگر چه شاخه های درخت هستی متعدد و میوه هایش متنوع و متضادند، ولی جوهر و ریشه آنها یکی است.
شاخه گستردن درخت جاویدان در آسمان و ریشه دواندن در خاک، به عنوان نمادی از زندگی، اندیشه و کمال شناخته شده است.
برای چیدن میوه درخت زندگی که اکسیر جاودانگی و حیات است، باید با نگهبانانی از آن حمایت شود.

نقاشی انتزاعی اثر نگاه

اثر نگاه از مجموعه درخت جاویدان، با داشتن میوه های اسرارآمیز و متنوعش رمز و اکسیر طول عمر و جاودانگی است.
در این اثر، از رنگ های قرمز و نارنجی و گرم استفاده شده تا قدرت این درخت را بیشتر بازگو کند.
میوه های این درخت هر دردی را درمان است و گل های آن بهشت را به خاطر می آورد.

در این آلبوم