تابلو نقاشی آبرنگ اثر شهرت

تابلو نقاشی آبرنگ اثر شهرت

نقاشی انتراعی اثر شهرت : با نیروی نهفته خود زندگی انسانی و حیوانی را رشد می دهد.

سایز نقاشی: 73 × 53 سانتی متر

سال خلق اثر : 2019

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

از مجموعه درخت جاویدان

تقدس درخت زندگی باعث شده نگهبانانی همیشه از آن محافظت کنند. این نگهبانان می توانند حیوانات واقعی یا افسانه ای باشند.
سیمرغ مظهر خرد تمام و بی نقص است و پاسخ تمام پرسش ها را در خود دارد و یکی از مهمترین پرنده های اسطوره ای ایران است که نقشی متفاوت در فرهنگ ایران ایفا می کند.
دانا و خردمند است و به راز های نهان جهان آگاهی دارد.
در اوستا این پرنده روی درخت درمانگر آشیان دارد که این درخت بذر همه گیاهان را در بر دارد و در وسط دریای فراخکرت قرار دارد.
سیمرغ در هنر باستانی ایران به شکل گسترده ای ظاهر شده است. ترکیب حیوانات محافظ و درخت زندگی سابقه دیرینه دارد و بی تردید سیمرغ نزد ایرانیان باستان دارای تقدس بوده است.

نقاشی انتزاعی شهرت

سیمرغ بر روی درخت جاویدان حال و هوای بهشت دارد، نماد جان و روح آدمی است که پس از رسیدن به کمال به فردوس برین می رسد. سیمرغ رمز رسیدن به شرق است و عامل اساسی نور و روشنایی و نماینده ذات خداوند است.

در این آلبوم