تابلو نقاشی آبرنگ اثر اشتیاق

تابلو نقاشی آبرنگ اثر اشتیاق

تابلو نقاشی آبرنگ اثر اشتیاق : حس خلاقیت و ایجاد شوق و هیجان با کنتراست رنگ های گرم

سایز نقاشی: 35 × 25 سانتی متر

سال خلق اثر : 2019

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

از مجموعه توهم و خیال

حس خلاقیت و ایجاد شوق و هیجان با کنتراست رنگ های گرم

این نقاشی به سمت نقاشی آزاد و انتزاعی سوق داده شده است. آنچه در قالب این اثر می بینید عناصری هستند که به طور مشخص در طبیعت مشاهده نمی شود.

در این اثر رنگ ها به شکل سیال در یکدیگر قفل شده اند تا به صورت گسترده ای در سراسر اثر پدیدار شوند.

این نقاشی برای بیننده هیجان به وجود می آورد تا او را به چالش بکشد تا با نقاط ضعف و قوت خودش آشنا شود.

از طرفی ارتباط مستقیمی بین نگاه کردن به اثر و احساس لذت در بیننده وجود دارد و شاید بتوان گفت با استفاده از این اثر روحیه بیننده دستکاری می شود.

اثر اشتیاق برای بیان خود بسیار پویاست و ترکیب بندی جدیدی را خلق کرده است که تاکید هنرمند بر عناصر متفاوت رنگ، خط و شکل را نشان می دهد.

نقاشی انتزاعی اثر اشتیاق

می توان این گونه بیان کرد که هنرمند کنترل می کند که چگونه بیننده وارد نقاشی شود و در آن حرکت کند، تاکید را پیدا کند و از کادر خارج شود و در نهایت با استفاده از ترکیب بندی خط سیر چشم بیننده را مشخص می کند.

این اثر شاید زبانی شفاف از بازتاب روح معنوی هنرمند است که در این سوژه پنهان شده است.

در این آلبوم