تابلو نقاشی آبرنگ اثر رویا

تابلو نقاشی آبرنگ اثر رویا

نقاشی انتزاعی آبرنگ اثر رویا : با نیرو های نهفته در خود، زندگی انسانی و حیوانی را رشد می دهد و به همین دلیل مورد ستایش است.

سایز نقاشی: 50 × 75 سانتی متر

سال خلق اثر : 2017

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

از مجموعه درخت جاویدان

با نیرو های نهفته در خود، زندگی انسانی و حیوانی را رشد می دهد و به همین دلیل مورد ستایش است.
در اساطیر زرتشتی گیاه، چهارمین آفریده مادی در جهان است.
زمانی که نخستین گیاه بر روی زمین رویید، آب و آتش به یاری گیاه، هستی یافت. درخت، بازیگر نمایش رستاخیز است. میمیرد و به زندگی باز می گردد.
رمز وجود است و عین هستی است و تمامیت جهان را نشان می دهد. بهشت یکی از اندیشه های آرمانی و بنیادی است که فرهنگ ایرانی را تسخیر کرده است.

نقاشی انتزاعی اثر رویا

این درخت به شکل پر شاخ و برگ بوده که شادابی اش ضامن تداوم زندگی در گیتی است. در باورهای مذهبی کاربرد نمادین و اعتقادی داشته، نمادی که بیانگر برکت، خیرخواهی، باروری، جاودانگی و همچنین دوام سلطنت و قدرت بوده است.
اثر رویا از مجموعه درخت جاویدان درختی زیبا و رویایی است که نوید فراوانی است و تصویری انتزاعی از جلوه های درخت زندگی به شمار می رود.

در این آلبوم