تابلو نقاشی آبرنگ اثر آفرینش

تابلو نقاشی آبرنگ اثر آفرینش از مجموعه فضای تهی

سایز نقاشی: 30 × 22 سانتی متر

سال خلق اثر : 2020

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

در این آلبوم