تابلو نقاشی آبرنگ اثر کرونا

تابلو نقاشی آبرنگ اثر کرونا از مجموعه فضای تهی

سایز نقاشی: 27 × 19 سانتی متر

سال خلق اثر : 2019

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

در این آلبوم