تابلو نقاشی آبرنگ اثر رنگ آسمان

تابلو نقاشی آبرنگ اثر رنگ آسمان از مجموعه فضای تهی

سایز نقاشی: 15 × 15 سانتی متر

سال خلق اثر : 2019

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

در این آلبوم