تابلو نقاشی آبرنگ اثر آرامش

تابلو نقاشی آبرنگ اثر آرامش

تابلو نقاشی آبرنگ اثر آرامش : به دنبال ایجاد یک احساس آرام

سایز نقاشی: 12 × 22 سانتی متر

سال خلق اثر : 2018

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

از مجموعه توهم و خیال

هدف از این اثر ایجاد قطعه ای آرام و زیبا است که در عین حال حس کنجکاوی بی نظیری دارد و با ریزه کاری به وجود آمده و ظرافت آن قابل لمس است.

این اثر آرام و درونگراست و بیننده را به سوی خود می کشد. هنرمند در سطح ناخوداگاه برنامه ریزی می کند و اجازه می دهد در طول آفرینش اثر تکامل پیدا کند و با او صحبت کند و به نوعی بازتاب افکار، عواطف، مبارزات و پیروزی های اوست.

هنرمند از جهان واقعی به طور عمدی فاصله می گیرد و مخاطب را با قدرت رنگ جذب می کند و به دنبال یک قطعه موسیقی است تا خود را بیان کند.

رنگ یک قدرت عمیق حسی است که با بیننده ارتباط برقرار می کند. هر رنگ معنی عمیقی دارد. آبی تنش و فشار روحی را آزاد و ارتباطات را تقویت می کند.

رنگ ها مسبب هیجانات هستند و بر رفتار انسان تاثیر می گذارند. آنها در تمامی لحظات بیداری همراه انسان هستند و احساسات، افکار، خاطرات و واکنش ها را در او بر می انگیزانند.

نقاشی انتزاعی اثر آرامش

آبی رنگی است که ما آن را در درونمان احساس می کنیم، آبی در اعماق درون ما وجود دارد و نمایانگر دو عنصر است که ما برای زندگی به آن نیازمندیم. آب و هوا

آبی آرامش دهنده است و از میزان ضربان قلب می کاهد و تنش ها و استرس های فردی را آرام می کند.

در این آلبوم