تابلو نقاشی آبرنگ اثر عطر پاییز

تابلو نقاشی آبرنگ اثر عطر پاییز از مجموعه فضای تهی

سایز نقاشی: 22 × 30 سانتی متر

سال خلق اثر : 2020

سبک : انتزاعی

مدیوم : آبرنگ

در این آلبوم